• Lumenj dhe male të mëdhenj, ku jetoni?

  zgjidh
  (Zgjedhja e pauzës)
  • Qytete të njohura
  • Tiranë
  • Durrës
  • Farola
  • Elbasan
  • Shkodër
  • (të tjera)

  Zgjidh një qytet (Nuk ka përmbajtje)

  • Përmbajtja e këtij siti është vetëm një ushtrim